105 437 kronor insamlade till ”En skjuts i rätt riktning”

Stöd vår insamling

Den 11 november startade Logik Förlag insamlingen ”En skjuts i rätt riktning” med syfte att fortlöpande kunna skicka ut ett häfte fyllt med kortfattad information om viktiga frågor, och hänvisningar till böcker som diskuterar dessa djupare, till samtliga sverigedemokrater som är folkvalda i kommuner, landsting och riksdag.

Målet med insamlingen var 50 000 kronor som skulle innebära en grundplåt och att två första utskick till dessa personer vara garanterad. När nu insamlingen avslutades den 30 november så stod mätaren på 52 052 kronor, som donerats av 80 ”backers”. Därtill har det kommit ett ytterst generöst tillskott på 53 385,24 kronor från den sedan länge avsomnade kampanjen ”Svensk ungdom – Sveriges framtid”.

Därmed landade insamlingen på hela 105 437,24 kronor! Detta innebär att inte enbart två utskick är garanterade, utan utskicken kommer kunna fortsätta fortlöpande även efter dessa. Det första utskicket kommer att skickas ut under februari 2017.

Med detta kan vi få ut idéer till de personer som är folkvalda för att ta tillvara på svenskarnas intresse. Detta är speciellt viktigt då krafter inom Sverigedemokraterna försöker vrida partiets utveckling ännu närmare Moderaternas eller Kristdemokraternas värdegrund snarare än att representera väljarna som vill ha ett svenskt Sverige.

Från Logik Förlag vill vi passa på att tacka alla som bidragit till kampanjen – ert stöd och hjälp har varit ovärderligt.


Meddelande från Svensk ungdom – Sveriges framtid

När kampanjen Svensk ungdom – Sveriges framtid startade för snart nio år sedan fanns ambitionen att delvis följa utländska kamraters initiativ och producera en musik-cd men framför allt att ta kampanjen ett steg längre till en multimedia-produktion som dels delades ut men även kompletterades med en nätportal samt ett brett informationsutbud.

Musik spelades in till projektet och en bra grundplåt samlades in men samtidigt gick utvecklingen så fort, att innan kampanjen gått i skarpt läge hade cd-romen spelat ut sin roll.

Kampanjen var ändå allt annat än inaktiv. Gator och torg fylldes med våra färgglada budskap i form av affischer och klistermärken. 15.000 exemplar trycktes upp utav vår tabloid med samma namn som sedan postades till ungdomar runt 18 år i Stockholmsregionen. Denna synkroniserades med sista upplagan av Salemmanifestationen för mest effektiva symbioseffekt.

Det var även vår ambition att för varje donerad krona skulle vi få kronan att växa till åtminstone det dubbla eller för den delen mångdubbla. Bara tabloidprojektet hade dränerat vår kista ifall vi inte tack vare denna ambition, samt sponsorer och annonsörer kunde hålla ner kampanjens kostnader ordentligt. Tack vare detta kunde en bra grundplåt bevaras trots kostsamma projektinslag.

Vi fick tänka om på grund av utvecklingen. Hur vi skulle förvalta det ansvar och förtroende vi fått med kapitalet har skiftat mellan olika idéer och förslag. Viktigt har alltid varit att redovisa hur sista kronan används.

”En skjuts i rätt riktning” är inte ett projekt som inriktar sig mot ungdomar, inte heller primärt för att rädda just ungdomarnas framtid.

Men i en tid då våra barn och ungdomar finner sig gå i skolan med vuxna män förklädda till ”barn” med allt vad det innebär. När drömmen om ett första boende går i krasch där inte bara rekordlånga köer hindrar drömmen utan även s.k. ”positiv särbehandling” där icke-svenskar får företräde framför svenska ungdomar. I en tid där konkurrensen om de sinande ”okvalificerade” arbetstillfällen blir allt hårdare och försörjningsmöjligheterna blir för vissa lika försvinnande som den svenska välfärden.

Då är det dags att resurser sätts i bruk.

Vi har inte bara stort förtroende för kampanjansvariga, utan med de snabba förändringarna som sker i vårt samhälle så är kampanjens syfte inte bara aktningsvärd utan även en oerhörd viktig insats i arbetet att rädda svenska ungdomars framtid.

Vi tömmer därmed vår kvarstående kampanjkassa på 53.385,24 kronor och överlåter förvaltningen till kampanjledningen för ”En skjuts i rätt riktning”.

Med hoppet om en ljus framtid.
Kampanjansvariga för Svensk ungdom – Sveriges framtid.