Monthly Archives: December 2016

105 437 kronor insamlade till ”En skjuts i rätt riktning”

Den 11 november startade Logik Förlag insamlingen ”En skjuts i rätt riktning” med syfte att fortlöpande kunna skicka ut ett häfte fyllt med kortfattad information om viktiga frågor, och hänvisningar till böcker som diskuterar dessa djupare, till samtliga sverigedemokrater som är folkvalda i kommuner, landsting och riksdag. Målet med insamlingen var 50 000 kronor som […]

Svensk ungdom – Sveriges framtid stödjer En skjuts i rätt riktning

När kampanjen Svensk ungdom – Sveriges framtid startade för snart nio år sedan fanns ambitionen att delvis följa utländska kamraters initiativ och producera en musik-cd men framför allt att ta kampanjen ett steg längre till en multimedia-produktion som dels delades ut men även kompletterades med en nätportal samt ett brett informationsutbud. Musik spelades in till […]