Ny bok! – Unghögern av Östen Kjellman

– Ett nationalistiskt standardverk.

Logik Förlag har äran att kunna presentera en ny bok av den mycket uppskattade svenske författaren Östen Kjellman. Östen Kjellman är mest känd som författaren till det uppskattade verket Den forna seden, och har publicerat ytterligare två böcker därefter. Kjellmans fjärde bok presenterar ett omfattande och imponerande arbete inom ett område som fängslar många läsare, och möjligen är detta också författarens bästa bok.

I Östen Kjellmans bok om Unghögern har författaren undersökt den svenska rörelse som få känner till idag, men som under tiden då den var verksam under början av 1900-talet var ytterst välkänd. En av de mest namnkunniga personerna torde vara professor Rudolf Kjellén, som bland annat skapade den vetenskapliga disciplinen geopolitik, och han var absolut inte ensam. Ett flertal inflytelserika personligheter inom kultur, akademi och politik verkade målmedvetet för att skapa en ny svensk höger, en höger som satte nationen, dvs folket, främst. Deras idéer fick stor spridning och de skrev såväl på svenska som på tyska, något som ledde till att tankarna och idéerna spreds ytterligare i ett Europa där nationalismen var på stark frammarsch.

Kjellman lägger även fram spännande uppgifter som stärker uppfattningen att Unghögern utgjorde en stor – om inte avgörande – influens över de som senare skulle forma den tyska nationalsocialismen, och författaren gör en intressant jämförelse mellan Unghögerns politiska uppfattningar och de tyska.

Historiskt är detta en bok som innehåller sprängstoff. Politiskt presenterar den tydligt den nationalistiska politikens grunduppfattningar så som de ursprungligen formulerades av den nya höger som tog form i Sverige. Boken är oumbärlig för alla som vill ha en sammanfattning och ökad förståelse för de nationalistiska strömningar som nu växer sig allt starkare i Europa.

Även idag är Unghögerns ideologiska tankegods av största vikt, inte minst genom att framförallt en av dess huvudmän, professor Rudolf Kjellén, i Sverigedemokratiska sammanhang har lyfts fram som en viktig politisk ideolog.

Eller som Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, uttryckt det angående politikens utveckling:

”Låt oss för allas vår skull hoppas att den svenska arbetarrörelsen även i det här avseendet bestämmer sig för att att plagiera professor Kjelléns idéer…”

Östen Kjellmans bok om Unghögern vill du helt enkelt inte missa – beställ den redan idag!