Arbetet bakom Östen Kjellmans fantastiska bok om Unghögern

För ett antal år sedan färdigställde Östen Kjellman en mycket intressant bok om den svenska politiska rörelse som var verksam under namnet Unghögern i början av 1900-talet. Manuset var omfattande, skrivet på skrivmaskin och med en stor mängd noteringar i sidan av den löpande texten där ändringar eller tillägg skulle göras av förlaget. Sedan blev tyvärr boken liggande eftersom manuset skulle behöva ett så omfattande arbete för att kunna färdigställas för tryck att det helt enkelt inte var möjligt att ta tag i det, tiden fanns helt enkelt inte. För ungefär ett år sedan fick Logik Förlag möjlighet att påbörja arbetet med boken och med hjälp av flera duktiga medarbetare har arbetet gjorts, steg för steg, för att få klart boken. Först var texten tvungen att digitaliseras och med tanke på alla anteckningar och tillägg fanns inget annat alternativ än att skriva av texten manuellt, rad för rad, sida för sida. I en över 200 sidor tjock bok med många citat, källhänvisningar och noteringar tar ett sådant arbete såklart tid och det kräver en noggrann kontroll efter att det är färdigt. Ett citat ur manuset hade dessutom blivit oläsligt under åren, men lyckades lokaliseras på ett universitetsbibliotek och kunde skrivas av och föras in igen. Därefter har en noggrann kontroll av texten genomförts i flera led och en dubbel korrekturläsning har genomförts. Kort sagt; boken har krävt ett oerhört arbete och har tagit lång tid att sammanställa, men vi på Logik Förlag har gjort det med glädje. Boken är ett gediget arbete som är oerhört intressant, den sammanställer den politiska nationalismens grundtankar inom en rad olika områden och ger dessutom en spännande inblick i hur denna svenska högers åsikter påverkade och influerade den tyska nationalsocialismen. Även idag är Unghögerns ideologiska tankegods av största vikt, inte minst genom att framförallt en av dess huvudmän, professor Rudolf Kjellén, i Sverigedemokratiska sammanhang har lyfts fram som en viktig politisk ideolog.

Logik Förlags syfte är att ”öka tillgängligheten för böcker med fokus på västerländsk historia, kultur, filosofi och politik”, och att Östen Kjellmans viktiga bok har kunnat förverkligas är ett väldigt bra exempel på hur förlaget lyckas med detta. Utan det arbete som har kunnat läggas ner av förlaget för att kunna förverkliga publiceringen av den här boken så hade den antagligen aldrig nått ut till allmänheten. Därför vill vi tacka alla de som hjälper Logik Förlag på olika sätt, antingen direkt, med ekonomiska bidrag eller genom att handla hos Logik.se – ni gör det möjligt att förverkliga produktioner som Östen Kjellmans bok om Unghögern. Och ett stort tack också till författaren, inte minst för tålamodet med att få boken klar och för en fantastisk bok.

Boken finns att köpa hos Logik.se här.