Ny bok från Logik Förlag!

Demokrati och frihet av H.S. Chamberlain ges ut av Logik Förlag.

Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) var en mycket inflytelserik författare under början av det förra århundradet. Chamberlain anses som en av den tidens viktigaste tänkare och hans verk beundrades av och influerade ledande historiska personligheter från en rad olika länder och av vitt skilda politiska övertygelser så som exempelvis Winston Churchill, Adolf Hitler, Theodore Roosevelt, Wilhelm II av Tyskland, George Bernard Shaw m.fl.

Hans diskussioner kring frihet och demokrati är högst intressanta, och frågan är om de inte till och med är än mer intressanta och viktigare idag än då boken först publicerades då vi nu har en verklighet där nationer ”bombas till stenåldern” i frihetens namn, och demokrati som begrepp i mångt och mycket blivit etablerat som ett uttryck för just frihet, och något som överhuvudtaget är högst kontroversiellt att kritisera på något sätt.

Houston Stewart Chamberlain bjuder på en mycket balanserade och tänkvärda diskussioner kring såväl demokrati som frihet som borde vara av intresse för de allra flesta. Boken publicerades ursprungligen på tyska 1917 och översattes första gången till svenska 1918. För att göra texten något mer lättillgänglig för dagens läsare har Logik Förlag dessutom gjort en försiktig modernisering av språket i boken.

Från bokens baksida:

Vad är frihet? Vilken relation har den till politiken och hur inverkar de stora medierna på den allmänna uppfattningen av frihet? Vad är relationen mellan friheten, naturen, plikt och mänskliga rättigheter?

Chamberlain diskuterar frihet som sådan och framförallt tre olika sätt att se på friheten; den engelska friheten att förtrycka, den franska friheten att införa frasens kaosartade herravälde och den tyska inre, sanna, friheten. Författaren diskuterar vidare frihetsidealet utifrån John Stuart Mill, Immanuel Kant och Luther.

Med utgångspunkt i diskussionen kring frihet fortsätter Chamberlain sedan till demokrati. Chamberlain skriver om finansernas stora intresse av den parlamentariska demokratin, som han menar är ett system som är ett utmärkt redskap för att exploatera nationerna. Han förklarar vidare hur demokratin möjliggör för bland annat de internationella finansmännen och bankerna att tillsammans med tidningsdrakarna samverka i ett skådespel där folket förs bakom ljuset och i verkligheten är de stora förlorarna, medan de redan nämnda välbärgade parterna är de stora vinnarna.

 

Skaffa ditt exemplar idag!