Intressanta titlar från Ulster Institute for Social Research

På Logik.se har vi nu nöjet att kunna erbjuda fler böcker publicerade av Ulster Institute for Social Research. Sedan tidigare har Richard Lynns uppmärksammade bok Dysgenics funnits i sortimentet och nu har ytterligare fyra titlar lagts till. Richard Lynn är professor emeritus i psykologi vid University of Ulster i Nordirland, och har forskat mycket på IQ och dess inverkan på ekonomisk utveckling.

Romerna
De böcker som har tagits in nu är The Roma: A Balkan Underclass som är författad av Jelena Ĉvorović. Boken är en genomgång av romernas historia och sammanfattar och analyserar de undersökningar som gjorts kring dem och deras situation i Europa idag. “Their rigid codes of conduct, their societal traditions and their religious and moral taboos mean that their integration with non-Roma populations has been minimal. As a result, the Roma have not benefitted from advances in healthcare and education and are consistently the lowest scorers in measures of life expectancy, child mortality, income and intelligence.”

Den biologiska bakgrunden till etniska konflikter
Tatu Vanhanen, professor emeritus i statsvetenskap vid Tammerfors universitet i Finland, är författare till två av de nya böckerna i sortimentet och medförfattare till en tredje. I Ethnic Conflicts: Their Biological Roots in Ethnic Nepotism, sammanfattar Vanhanen resultaten från sin forskning kring de evolutionära/biologiska skälen till etniska konflikter. Slutsatsen är slående: “There are many other causes of ethnic conflict but none as strong as ethnic diversity. Per capita income, level of human development, and level of democratization explain only between 6% and 16% of variation. Vanhanen concludes that because the predisposition to ethnic nepotism is engraved in the human genome, ethnic conflict will continue into the future.”

Mänsklig mångfald och ojämlikhet
Den andra boken av Tatu Vanhanen som tagits in till sortimentet, Global Inequality as a Consequence of Human Diversity, släpptes i slutet av förra året och fortsätter med att förklara de globala konsekvenserna av skillnaderna som finns mellan olika folk: “Tatu Vanhanen extends his ground breaking research undertaken with Richard Lynn in IQ and Global Inequality (2006). Here the analysis is expanded by using more measures of inequality, confirming that three-quarters of global variation in socio-economic inequality is explained by population differences in IQ.”

Den generella intelligensens betydelse för samhället
Slutligen har sortimentet utökats med boken Intelligence: A Unifying Construct for the Social Sciences, vilken är författad av Richard Lynn och Tatu Vanhanen. I boken framläggs varför det är av så stor vikt att forskningen väger in generell intelligens för att kunna förklara hur samhällen utvecklas. Först när detta accepteras kan samhällen utvecklas vidare genom att ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns. “A brilliant exposition of the significance of intelligence for the social sciences” – Professor J.P.Rushton, University of Western Ontario.

Vi hoppas att ni finner böckerna intressanta och att vi har en försäljning som möjliggör att vi snart kan utöka sortimentet ytterligare och på så sätt göra fler intressanta titlar från Ulster Institute for Social Research lätt tillgängliga i Sverige.